Μέθοδοι εργασιών

Ολη μας η δραστηριότητα κινείται, γύρω από τις μονώσεις, τις κατασκευές και την στεγανοποίηση, δίνοντας στους πελάτες μας αξιόπιστες, οικονομικές και εγγυημένες λύσεις στο πρόβλημά τους.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες μεθόδους που έχουν πρώτα μελετηθεί και δοκιμαστεί, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα μονωτικά υλικά.

Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι των εργασιών μας είναι:

 • Διάστρωση ασφαλτικού βερνικιού
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης
 • Περιμετρική στερέωση μεμβρανών με ειδικό προφίλ αλουμινίου και σφράγιση με ασφαλτική μαστίχη
 • Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ασφαλτικών μεμβρανών-η πρώτη βάρους 3Kg/m2 με οπλισμό υαλοπιλήματος και επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου. Η δεύτερη βάρους 4,5Kg/m2 με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα (τρεβίρα) και επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
 • Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος
 • Διάστρωση τσιμεντοκονίας
 • Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
 • Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC -P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες
 • Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες
 • Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
 • Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
 • Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
 • Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη